ای وب

ای وب
پیوندهای روزانه
پیوندها

موتور چهار زمانه : موتور چهار زمانه در چهار مرحله‌ی مکش،تراکم،انفجار و تخلیه کار میکند و معمولاً در خودرو های دیزلی و بنزینی و موتور سیکلت های بنزینی به کار می رود